Digitalni razvoj za preboj na tuje trge

V letošnjem letu smo intenzivno delali na digitalnem razvoju, ker smo pripravljali B2B spletne trgovine za tuje trge in le-te projekte lažje izvedli ob pridobitvi finančnih sredstev javnega razpisa SPIRIT Slovenije.

Vse za domačo kuhinjo najdete na   

Digitalni razvoj za preboj na tuje trge

 
 
 
 
O operaciji


Naziv operacije: Optimizacija e-poslovanja podjetja in vzpostavitev sistema za spletno promocijo in prodajo na tujih trgih

Kratica operacije: AlpeksInternational
 
Ukrepi, ki se bodo izvajali v okviru operacije  
 
  Elektronska izmenjava med partnerji
  Spletne strani za tuje trge
  Spletne trgovine
  Produktno-prodajni video
  Krepitev kompetenc - usposabljanja
 
Rezultati operacije  
 
  Razvoj programskega vmesnika za potrebe zaščitene povezave in izmenjave elektronskih dokumentov s kupci.
  Nadgradnja poslovno informacijskega sistema za potrebe vodenja vseh opisov artiklov v različnih jezikih.
  Izdelava študije nastopa na ciljnem trgu z vidika logistike, pravnega okvirja.
  Spletna stran v hrvaškem in srbskem jeziku.
  Spletna trgovina v dveh tujih jezikih (hrvaško, srbsko).
  Integracija plačilnega mehanizma »Paypal« za on-line plačila v okviru aplikacije.
  Vzpostavitev E-mail marketinga - sistema za masovno pošiljanje e-poštnih sporočil.
  Vzpostavitev digitalnih kanalov.
  Produktno-prodjani video  v slovenskem in hrvaškem jeziku.
  Krepitev kompetenc na področju brezpapirnega poslovanja, optimizacije procesov, prodaja, marketing
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skupna vrednost projekta znaša 42.850,00 EUR, finančna podpora znaša 70% upravičenih stroškov.