Reference

Vse za domačo kuhinjo najdete na   

Reference

HOTELI in RESTAVRACIJE


 
 
 • City hotel Ljubljana
 • Eurotas hoteli d.o.o.
 • Franko restavracija
 • Gorenje gostinstvo Velenje d.o.o. - Hotel Paka, Vila Herberstein, Vila Široko, Restavracija Jezero, Premogovnik Velenje, Okrepčevalnica Arkada, Termoelektrarna Šoštanj d.o.o
 • Gostilna, pizzerija in bar Jurman
 • Gostinsko podjetje Trojane d.o.o.
 • Grand Hotel Donat Superior
 • Gostilna na Gradu Ljubljana
 • Gostilna Jakše
 • Gostilna pri Jerneju
 • Gostilna Rakar
 • Gostilna Vovko
 • Gostišče Kapušin
 • SLKI d.o.o. - Grand Hotel Rogaška, Hotel Strossmayer, Hotel Styria
 • Hotel Aleksander d.o.o.
 • Hotel Astoria Bled
 • Hoteli Bernardin -
 • Hotel City Maribor
 • Hotel Dolenj'c
 • Hotel Slon
 • InterContinental hotels & resorts
 • Kavarna Q :: qoffee & qulinaris
 • Kavarna Teta Frida
 • Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič - Hotel Arija
 • Nox hotel Ljubljana
 • Oštarija Dolenjske Toplice
 
 • Oštarija Margareta Krško
 • Pasus gostinstvo d.o.o - Güjžina, Restaurant & Food Gourmet Store
 • Pizzerija Azur
 • Prehrana palača Smelt
 • Restavracija Atelje
 • Restavracija Boheja
 • Restavracija Don Bobi
 • Restavracija Takos
 • Restavracija Zadružnik
 • Sava Turizem d.d. – Sava Hoteli Bled, Terme 3000 – Moravske toplice, Terme Ptuj, Zdravilišče Radenci, Terme Banovci, Terme Lendava
 • Slorest d.o.o.
 • Sodexo d.o.o.
 • Sorbara d.o.o - Gostilna in pizzerija Špajza, Steakhouse River
 • Tabor d.d. Ljubljana
 • Terme Čatež d.d.
 • Terme Dobrna d.d.
 • Terme Krka d.o.o. - Šmarješke toplice, Dolenjske toplice, Terme Strunjan, Grad Otočec
 • Terme Maribor d.o.o.
 • Terme Resort d.o.o.
 • Terme Topolšica d.d.
 • Thermana Laško d.d.
 • Union hoteli - Grand hotel Union, Central Hotel, Hotel Lev
 • Unitur Zreče
 • Vander Urbani Resort
 • Vinel d.o.o. - Andamea catering
 • Vivo catering
 
DOMOVI ZA OSTARELE


 
 
 • Comett domovi d.o.o. - Pegazov dom
 • Contraco - Špesov dom Vojnik d.o.o.
 • Dom dr. Jožeta Potrča - Poljčane
 • Dom dr. Jožeta Potrča - Slovenska Bistrica
 • Dom Nine Pokorn Grmovje
 • Dom ob Savinji Celje
 • Dom Tisje
 • Dom starejših Hrastnik
 • Dom starejših Izlake
 • Dom starejših Šentjur
 • Dom starejših občanov Fužine
 • Dom starejših občanov Ljubljana - Moste - Polje
 • Dom starejših občanov Ljubljana - Šiška
 • Dom starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik
 
 • Dom starejših občanov Polde Eberl - Jamski Izlake
 • Dom starejših občanov Trebnje
 • Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor
 • Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje
 • Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca
 • Dom upokojencev Polzela
 • Dom upokojencev Ptuj
 • Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
 • Dom za varstvo odraslih Velenje
 • Duhovno prosvetni center Dom sv. Jožef
 • Lambrechtov dom Slovenske Konjice
 • DEOS d.d. - Dom Zimzelen Topolšica
 • Zavod sv. Rafaela Vransko
 • Varstveno delovni center Polž Maribor
 • Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
 
BOLNIŠNICE


 
 
 • Javni zavod psihiatrična bolnišnica Vojnik
 • Bolnišnica Topolšica
 • Splošna bolnišnica Brežice
 • Splošna bolnišnica Celje
 • Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
 • Splošna bolnišnica Izola
 
 • Splošna bolnišnica Jesenice
 • Splošna bolnišnica Novo mesto
 • Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
 • Splošna bolnišnica Trbovlje
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
 
ŠOLE


 
 
 • Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica
 • Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo
 • Osnovna šola Blaža Arniča Luče
 • Osnovna šola Bratov Letonja Šmartno ob Paki
 • Osnovna šola Frana Kranjca
 • Osnovna Šola Frana Kocbeka Gornji Grad
 • Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
 • Osnovna šola Frana Roša
 • Osnovna šola Grm Novo Mesto
 • Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
 • Osnovna šola Hruševec Šentjur
 • Osnovna šola Hudinja
 • Osnovna šola Jurij Dalmatin Krško
 • Osnovna šola Lava
 • Osnovna šola Leskovec pri Krškem
 • Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor
 • Osnovna šola Minke Namestnik – Sonje
 • Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj
 • Osnovna šola Mozirje
 • Osnovna šola Nazarje
 
 • Osnovna šola ob Dravinji
 • Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice
 • Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
 • Osnovna šola Polzela
 • Osnovna šola Prebold
 • Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
 • Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
 • Osnovna šola Stopiče
 • Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
 • Osnovna šola Vojnik
 • Osnovna šola Vransko
 • Osnovna šola Zgornja Ložnica
 • Osnovna šola Zreče
 • 1. Osnovna šola Celje
 • 1. Osnovna šola Slovenj Gradec
 • 2. Osnovna šola Celje
 • 2. Osnovna šola Slovenj Gradec
 • 2. Osnovna šola Slovenska Bistrica
 • 3. Osnovna šola Celje
 • 4. Osnovna šola Celje
 
VRTCI IN ZAVODI


 
 
 • Petka Žalec
 • Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
 • Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica
 • Vrtec Črnuče
 • Vrtec Gornji Grad
 • Vrtec Laško
 • Vrtec Mavrica Vojnik
 • Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
 • Vrtec Pedenjped
 • Vrtec Polzela
 • Vrtec Rogaška Slatina
 
 • Vrtec Slovenske Konjice
 • Vrtec Sonček Šmartno ob Paki
 • Vrtec Šentjur
 • Vrtec Tončke Čečeve
 • Vrtec Velenje
 • Vrtec Zarja Celje
 • Vrtec Zelena jama
 • Vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Rogatec
 • Vzgojno-izobraževalni zavod vrtec Rogatec
 • Zasebni vrtec Mali grof
 • Zavod osnovna šola Braslovče
 • Center za sluh in govor Maribor
 • Javni Vzgojno-izobraževalni zavod 2. osnovna šola Rogaška Slatina
 • Javno vzgojno izobraževalni zavod Mozirje