Politika varstva osebnih podatkov

Vaše osebne podatke skrbno varujemo pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam.

Vse za domačo kuhinjo najdete na   

Politika varstva osebnih podatkov

Lastnik in upravitelj spletnega mesta www.alpeks.si

 
Uradno ime podjetja: Alpeks, trgovsko podjetje, d.o.o.
Sedež podjetja: Kidričeva ulica 5, 3000 Celje
Zakoniti zastopnik: Nataša Kraškovic
 
  1. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo :

Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani www.alpeks.si se na spletnem strežniku avtomatsko beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so Ip številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Alpeks,d.o.o. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev.

Podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani.

Prijavni obrazci

Osebne podatke, ki jih vnesete v prijavne obrazce na spletni strani in spletni trgovini www.alpeks.si ( ime, priimek, naslov, naslov elektronske pošte , telefonska številka) zbiramo za lastne potrebe in jih obdelujemo na podlago posameznikove veljavne privolitve. Ob izpolnjevanju obrazca za prijavo označite, da soglašate, da se vaši podatki lahko uporabijo za namen izpolnitve naročila, namene obveščanja o novostih za izbrano področje z uporabo vašega e-naslova ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema kadarkoli izpišete. To storite tako, da pošljete obvestilo o preklicu na naslov gastro@alpeks.si ali kliknete na povezavo za odjavo v novicah, ki jih ne želite več prejemati.

Vaša odjava od prejemanja novic bo samodejno zabeležena v podatkovni zbirki novic. Ta zaznamek omogoča, da od trenutka vaše odjave ne boste več prejemali novic. Dokončno pa bomo vaš elektronski naslov zbrisali v roku enega meseca po prejemu odjave, če zakonske določbe o hrambi ne določajo drugače.

 

  1. Kako varujemo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke skrbno varujemo pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Podatki so shranjeni v strežnikih, zaščitenih z geslom in z omejenim dostopom. Spletna trgovina www.alpeks.si skrbi za varnosti vaših osebnih podatkov in spoštuje vaše izbire za njihovo nameravano uporabo.

 

  1. Uporaba in obdelovalci osebnih podatkov

Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam.

Poleg odgovorne osebe zaposlene v podjetju Alpeks d.o.o., so z vašimi osebnimi podatki seznanjeni tudi partnerji, ki nam pomagajo vzdrževati spletno stran, ki pa so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji kot to velja za Alpeks, d.o.o. ter obdelovalci, ki jih Alpeks, d.o.o. angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvršitev naročila ( dostavljavci blaga – Pošta Slovenije ).

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.
 

  1. Obdobje hrambe

Zbrane osebne podatke posameznikov hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 30 dni od pošiljanja sporočila.
 

  1. Pravica posameznika

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si